Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı

Skatteret og Selskabsskatteret

Alle typer af fysiske og juridiske personer herunder dødsboer, konkursboer og fonde mv. er skattepligtige. Skatteretten er et området hvor det er i et konstant udvikling. 
  
Vi yder rådgivning og assistance i skattesager som omfatter klage ved skatteankenævn og Landsskatteretten samt domstolsprøvelse ved de civile domstole. Vi rådgiver selskaber, aktionærer, selvstændige og private om skat og der, hvor skat griber ind.

Selskabsskatteloven indeholder særregler om indkomstopgørelsen og skatteberegning for selskaber og foreninger mv. reglerne i selskabsskatteloven suppleres med reglerne i loven om skattefri virksomhedsomdannelse, fusionsskatteloven der også omfatter anden form for skattefri omstrukturing. 

Rådgivning og klagesager: 

 • Klager over SKATs afgørelser
 • Køb og salg af virksomheder 
 • Generationsskifte
 • Køb og salg af virksomheder (?) 
 • Ejendomsvurdering 
 • Selskabsskatteret
 • Omstrukturering 
 • Rekonstruktion
 • Generationsskifte
 • Beskatning af fast ejendom
 • Aktieavancebeskatning
 • Arbejdsgivers forpligtelser
 • Personalegoder
 • Ind- og udstationering af medarbejdere 
 • Flytning til Danmark 
 • Flytning fra Danmark 

Omkostninger

I ankesager mod SKAT har du som privatperson krav på at få dækket dine rådgiveromkostninger.
Omkostninger til sagkyndig bistand dækkes af SKAT altid med 50% uanset om sagen tabes. I tilfælde af, at sagen vindes – eller der i overvejende grad gives medhold – dækkes omkostningerne til sagkyndig bistand med 100%.

Dette betyder, at du får din skattesag ført i det administrative klagesystem, Skatteankenævnet eller Landsskatteretten, uden at tage nogen økonomisk risiko. Uanset om du vinder eller taber sagen, dog skal man være opmærksom på klagefrister.  Fristen for at klage er 3 måneder.

 
 

AB advokater ApS er medlem af:

AB advokater ApS

Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: +45 45 86 00 01
info@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837