Tlf.: 45 86 00 01
Vi taler Dansk We speak English Wir sprechen Deutsch Biz Türkçe konuşmayı


Har du brug for en advokat ?

Ring Tlf.: 4586 0001 eller kig i menuen og se hvad vi kan gøre for dig.

Nedenfor har vi angivet en række ord, som relaterer sig til det advokatarbejde vi rådgiver, vejleder eller arbejder inden for. Du kan læse mere om retsområderne ovenfor under fanebladene ”privatret” og ”erhvervsret”.

Testamente, skøde, ejendomskøb, hus, ejerlejlighed, andel, andelsbolig, købsaftale, kontrakt, lejer, udlejer, skifte, dødsboer, ægtefæller, fællesboer, samleje, fælleseje, særeje, ægtepagt, erstatning, skader, tyveri, forsikring, fri proces, retshjælp, arbejdsskade, arv, uskiftet bo, privat skifte, offentligt skifte, ansættelses- og arbejdsret, ansættelsesaftale, ansættelsesbeviser, opsigelse, ansættelse, ligebehandling, inkasso, incasso, foged, fogedret, udlæg, rykkere, påkrav, gæld, pant, pantebrev, retssag, hovedforhandling, lejeret, erhvervslejeret, lejeaftaler, skat, byggesager, entreprise, skilsmisse, separation, samvær, tvangsfjernelse, gaver, gavebrev, forældremyndighed, bopæl, børn, bopælsforælder, børnepenge, børnebidrag, sagsøger, sagsøgte, vidne, udlændingeret, udvisning, strafferet, vold, straf, betinget, ubetinget, bedrageri, varetægt, fængsling, køb og salg af fast ejendom, familiesammenføring, selskabsret, køb og salg af virksomheder, erhverv, advokat, besidder, erhvervsrådgivning,  miljøret, miljøgodkendelser, REACH, RoHs, arbejdsmiljøret, kurser, CLP, planret, basistilstandsrapporter, jordforurening.
 
 

AB advokater ApS
Birkerød Kongevej 98A
3460 Birkerød

Tlf.: 45 86 00 01
Fax: 45 76 60 90

nn@abadvokater.dk

CVR nr.: 28504837

Følg os på Facebook Følg os på Linkedin